شهرآشوب

رسم عاشق‌کشی و شیوه شهرآشوبی، جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود

شهرآشوب

رسم عاشق‌کشی و شیوه شهرآشوبی، جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود

شهرآشوب

سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند...

قلم را دوست دارم!

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۸
آذر

آنچه که بی شک و با قطعیت میتوانم بگویم این است که موسیقی، مخدر است. موسیقی مخدر روح است که باید ترک شود.

موسیقی قوای عقلانی را زایل میکند. موسیقی عقل را از کار میندازد و احساس را جایگزین آن میکند و این از بزرگترین خطرات است.

موسیقی محرک شهوات هست، موسیقی فضای جولانِ تخیلات است. موسیقی بیدارکننده نفسانیات است پس از بزرگترین دشمنان تحرک عقل است. این را بدانیم که هر چقدر به تخیل اجازه جولان دهیم، پیشرفت سختتر و مسیر ناهموارتر میشود.

موسیقی اراده ها را سست میکند. موسیقی احساسات مردانه را رقیق میکند. دل را نرم میکند. عزم را تضعیف میکند. موسیقی انسان را وارد فضای انتزاعی میکند.

حقیقت این است که باید از موسیقی دوری کرد، اما همیشه واقعیتها با حقایق فرق دارند. پس تا میتوانید به موسیقی گوش دهید :)

  • سینا طاهری