شهرآشوب

رسم عاشق‌کشی و شیوه شهرآشوبی، جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود

شهرآشوب

رسم عاشق‌کشی و شیوه شهرآشوبی، جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود

شهرآشوب

سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند...

قلم را دوست دارم!

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۵
اسفند

حاجی‌بابای اصفهانی
باسمه تعالی

حاجی‌بابای اصفهانی

برای معرفی کتاب، ابتدا به تعریفی که در مقدمه کتاب از آن آمده، اشاره می‌کنم.

" حاجی‌بابا بهترین رمان‌هایی است که در سال هزار و هشتصد و بیست و سه میلادی به قلم مستر موریه ( یکی از ادبای فاضل انگلستان که به سمت منشیگری اولین سفارت دولت انگلیس در عهد سلطنت خاقان مغفور فتحلیشاه قاجار نور الله مرقده به ایران آمده بود ) نوشته شده. الحق درین رساله عکس مجموعه اخلاق و آداب و عادات ایرانیان را به نیکوترین اسلوبی رسم نموده "

  • سینا طاهری
۲۴
اسفند

باسمه تعالی

جلسه ارائه گزارش نتایج تریبون سیگار

روز شنبه حوالی ساعت ۳ آقای طوسی، مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی به بنده زنگ زدند. سر کلاس بودم و نتوانستم آن موقع جواب دهم. دو سه ساعت بعد خودم به ایشان زنگ زدم. گفتند که روز دوشنبه جلسه شورای فرهنگی دانشگاه است و قرار است که در جلسه درباره سیگار صحبت شود. گفتند شنیدند که انگار در برنامه تریبون آزاد از طرف دانشجویان حرف‌هایی زده شده که قابل تامل‌اند. گفتند که اگر می‌توانم گزارشی از تریبون یا فیلم آن را تا روز بعد یعنی یکشنبه در اختیار ایشان قرار بدهم.
لازم به ذکر است که من را، رفیق عزیز امیرحسین حاجی شمسایی به آقای طوسی معرفی کرده بودند.

  • سینا طاهری
۱۹
اسفند

باسمه تعالی

سفرنامه دومین سفر به عراق

 نجف

در ابتدا خداوند را شاکرم که بار دیگر این فرصت را در اختیار من قرار داد تا بتوانم به این سفر مقدس بروم. بدون تعارف باید بگویم که این سفر، سفر به بهشت است و لازم می‌دانم که درباره مفهوم بهشت که در ذهن من است بنویسم.

  • سینا طاهری